Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı

abdullah.celik@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

adiye.simsek@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif SAYAR

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

elif.sayar@avrasya.edu.tr

Arş. Gör. Eda TUNCER

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

eda.tuncer@avrasya.edu.tr

 

 

Arş. Gör. ALPEREN BEDİRHAN COŞKUN

Türk Dili ve Edebiyatı Programı